Alexanderteknik

Alexandertekniken, AlexanderteknikAlexanderteknik är en metod som ökar din medvetenhet om hur du ”använder” din kropp, det vill säga hur du exempelvis går, sätter dig eller står. Ofta använder vi onödigt mycket spänning och ansträngning i våra rörelser utan att veta om det, vilket ofta leder till begränsad rörlighet och smärta.

En lärare i Alexanderteknik gör dig medveten om dina rörelsemönster och lär dig att använda din kropp på ett friare, gynnsammare och mer balanserat sätt. Tekniken lärs ut genom privata lektioner där läraren helt kan ägna sig åt varje persons individuella behov.

Alla människor i livets alla skeden har nytta av tekniken för att fungera på bästa möjliga sätt i vardagen. Det är även vanligt att skådespelare, dansare och musiker tar lektioner i Alexanderteknik för att bli bättre inom deras respektive område, eftersom våra rörelsemönster påverkar kroppens funktion.

Vår lärare i Alexanderteknik och en av få lärare i Sverige heter Esther.
Läs mer på hennes hemsida:

ESTHER PALOMAR PÉREZ >>

.