Body Sense/Jazz Healing

Body Sense är en kroppsbehandlingsform som ger avslappning, sinnesro och balans. Behandlingen inleds med beröring i närvaro. Tusen rörelser uppfattas i kroppen och efterhand uppstår en medvetenhet om de muskelspänningar som har möjlighet att slappna av, de kopplingar som finns och asymmetrier som kan komma i balans. Ingenting forseras. Det är som en mikroskopisk dans i slowmotion där terapeuten går dit klienten leder honom och tar sedan rörelsen ett steg längre. Om minnen, känslor eller oväntade tankar kommer upp är klienten fri att sätta ord på dem, vilket ibland fördjupar healingupplevelsen.

Det är Andy Fite (som talar både svenska och engelska) som ger behandlingar i Body Sense hos oss, han kallar även sina behandlingar för Jazz Healing. Läs mer om anledningen till detta på hans sida:

ANDY FITE >>