Klassisk Massage

Massage mjukar upp spända muskler och ökar kroppens blodcirkulation. Det ökade flödet gör att kroppen syresätts bättre och att slaggprodukter fortare kan transporteras ut. Beröringen frisätter hormonet oxytocin som sänker pulsen, blodtrycket samt dämpar oro och ångest.  Massage ökar antalet vita blodkroppar vilket bidrar till ett stärkt immunförsvar. Behandlingen anpassas efter dina behov och önskemål, från lättare avspänningsmassage till mer djupgående massage. Massage verkar avslappnande och har visat sig ge många hälsosamma effekter på både kropp och själ.

Hos oss kan du få massage av massören Sara eller av massageterapeuten Kjell.

Läs mer på Saras hemsida:
http://www.silverskira.se

Läs mer på Kjells hemsida:
http://www.kroppsterapeut.se