Rosenmetoden

RosenmetodenRosenmetoden är en metod som vuxit fram ur Marion Rosens arbete som sjukgymnast, då hon såg ett nära samband mellan andning, muskler och förträngda känslor. Det är en djupgående kroppsbehandlingsform som löser upp muskelspänningar på djupet.

Avslappningen som uppstår av den lätta beröringen möjliggör en djupare kontakt med dig själv och din sanning samt ökar din medvetenhet om samspelet mellan det fysiska, mentala, känslomässiga och själsliga. En del kommer i kontakt med bortträngda känslor och minnen när spänningarna släpper, för andra blir behandlingen som en vilsam meditativ stund i nuet.

Hos oss ger Simone behandlingar i Rosenmetoden, läs mer på hennes hemsida:

SIMONE ALONSO >>