Strain and Counterstrain Vilolägesbehandling

Vilolägesbehandling, som på engelska kallas Strain and Counterstrain, används ofta som ett komplement till andra kroppsterapiformer för att behandla spänningar i hela kroppen. Spänningen lokaliseras utifrån kroppens ömma punkter och därefter förs kroppen in i ett vilande läge där den kan vara totalt avslappnad. När kroppen befinner sig i detta läge skickas signaler därifrån till hjärnan att det känns bekvämt och i sin tur skickar hjärnan signaler tillbaka till vävnaden att slappna av. Efter en stund återför terapeuten klienten långsamt tillbaka till normalläget igen.

Den som använder sig av denna metod som en del i sina behandlingar hos oss är Kjell.
Läs mer på hans hemsida:

KJELL LINDKVIST >>