Taktil behandling

Taktil behandling är långsam och lätt beröring på kroppen. Den används inom sjukvården för att minska oro och ångest. Behandlingen är också bra för den som av olika anledningar brukar tycka att beröring är obehagligt. En viktig skillnad mellan svensk klassisk massage och taktil behandling är att taktil behandling är lätta rörelser på huden medan svensk klassisk massage koncentrerar sig på musklerna under huden.

Hos oss är det Sara som ger taktil behandling. Läs mer på Saras hemsida: http://www.silverskira.se